اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

جزئیات 8 تصمیم مهم کمیته ماده دو برای صادرکنندگان/ مهلت تعلیق تعقیب قضایی تا پایان مرداد تمدید شد

جزئیات 8 تصمیم مهم کمیته ماده دو برای صادرکنندگان/ مهلت تعلیق تعقیب قضایی تا پایان مرداد تمدید شد

بر اساس جدیدترین تصمیمات کمیته ماده دو، زمان تعیین شده برای تعلیق تعقیب قضایی مندرج در مصوبه 1400/01/21 کمیته ماده دو تا پایان مردادماه سال جاری تمدید می‌گردد.
به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، کمیته ماده دو در جلسه اخیر خود که نسخه‌ای از مصوبات آن به صورت اختصاصی در اختیار اکسپورتنا قرار گرفته است، اعلام شده است:
1- مصوبات جلسه دویست و چهاردهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغی طی نامه شماره 3397 مورخ 1400/01/17 به عنوان جایگزین مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد مذکور ابلاغی طی نامه شماره 90829 مورخ 1399/08/12 مورد موافقت قرار گرفت.
2- مهلت استفاده از مفاد بند 3 بخش الف بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1400-1397 با هدف مساعدت با صادرکنندگان سال 1397 و همچنین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال 1398 و ثبت گردش ریالی در سامانه جامع تجارت برای صادرات در بازه زمانی 1397/01/22 تا 1397/05/16 به کشورهای عراق و افغانستان تا تاریخ 1400/05/31 تمدید می‌گردد.
3- صادرکنندگان سال 1397 که نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود در فاصله زمانی 1398/10/30 تا 1399/08/30 اقدام نموده‌اند، به نسبت تعهدات ارزی ایفا شده تا پایان دوره مزبور، مشمول نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
4- زمان تعیین شده برای تعلیق تعقیب قضایی مندرج در مصوبه 1400/01/21 کمیته ماده دو تا پایان مردادماه سال جاری تمدید می‌گردد.
5- پرداخت اقساط بدهی‌های ارزی به شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی شرکتهای معدنی و فولادی مورد تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سرجمع صادرات خود یا سایر شرکتهای معدنی و فولادی مجاز است.
6- صادرکنندگانی که بر اساس تائید سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران ملزم به انتقالات ارزی موضوع ماده 13، 14 و 15 قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی به میزان ارز مورد نیاز و مندرج در مجوز انتقال با تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشند به میزان سهم سرمایه گذار خارجی با درج اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی به میزان وجوه اعلامی از رفع تعهد ارزی صادرات معاف و مابقی ارز حاصل از صادرات این گروه از صادرکنندگان مشمول رفع تعهدات ارزی بر اساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1397.-1400 و اصلاحیه مربوطه می باشد.
تبصره: سازمان سرمایه گذاری خارجی مکلف است نسبت به ایجاد سامانه جهت ثبت کلیه اطلاعات سرمایه گذاری خارجی و واحدهای ایجاد شده از محل مشارکت سازمان سرمایه گذاری خارجی و ارسال برخط اطلاعات واحدهای ایجاد شده و اخذ تائیدیه سیستمی از سازمان سرمایه گذاری خارجی مبنی بر مجاز بودن انتقال سود و اصل سرمایه گذاری از محل صادرات واحدهای فوق اقدام نماید. تا زمان سیستمی شدن، موارد پس از طرح در کمیته اقدام ارزی تعیین تکلیف خواهند شد.
7- مبنای محاسبه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی به صورت ترکیبی شامل عرضه ارز در سامانه نیما، ورود ارز اسکناس و فروش به شبکه صرافی های مجاز و بانکها با ثبت در سامانه نظارت ارز سنا و سایر روش های برگشت ارز تعیین می گردد.
8- پیرو بند 5 بخش و بسته سیاستی، کمیته اقدام ارزی مجاز است نسبت به تصمیم گیری در خصوص موارد غیرمصرح در بسته سیاستی فوق الذکر اقدام نماید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد