اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

رئیس اتاق ایران در دیدار با سفیر صربستان در تهران تاکید کرد: اقتصاد ایران و صربستان می‌تواند مکمل هم باشد

رئیس اتاق ایران در دیدار با سفیر صربستان در تهران تاکید کرد:  اقتصاد ایران و صربستان می‌تواند مکمل هم باشد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 18 مهر 1400

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد