اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

شافعی : دولت در تنظیم بودجه 1401 واقع‌بین باشد

شافعی : دولت در تنظیم بودجه 1401 واقع‌بین باشد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 30 آبان 1400

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد