سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

منو

اطلاع رسانی درخصوص محورها و اسناد قابل طرح در سفر رییس جمهور کشورمان به عمان

اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت درخصوص محورها و اسناد قابل طرح در سفر رییس جمهوری کشورمان به  عمان در لینک‌های زیر قابل مشاهده است.

لینک یک: محورهای پیشنهادی مذاکره با مقامات عمانی

لینک دو: محورهای پیشنهادی قابل طرح در مذاکرات 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد