اطلاعات تماس با مرکز تجارت ایران و ازبکستان

اطلاعات تماس با مرکز تجارت ایران و ازبکستان

طبق اعلام مرکز تجارت ایران و ازبکستان، اطلاعات تماس با این مرکز به شرح زیر می باشد:

1- دفتر تهران:

نشانی: تهران، خیابان میرداماد، مجتمع کامپیوتر پایتخت، برج B، طبقه 11، واحد 1101  تلفن: 02188777761 و 02188660666

رابط: میرمحمدرضا حیدری به شماره تماس: 09106765692

2- دفتر تاشکند: 

نشانی: ازبکستان، تاشکند، خیابان بنیادکار، شماره 100، مرکز تجاری ایرانیان

رابط: زینب گلستانه به شماره تماس واتساپی: 00998900262080

3- پایگاه اینترنتی: 

http://tradecenter.uz/  

ایمیل: 

info@tradecenter.uz 

دفتر کشاورزی