درخواست تجار کشور چک برای خرید محصولات فولادی و پتروشیمی از ایران

درخواست تجار کشور چک برای خرید محصولات فولادی و پتروشیمی از ایران

طی ملاقات رایزن اقتصادی سفارت کشورمان در پراگ با تجار مقیم کشور چک، فهرست مشخصات کالاهای مورد نیاز بازار جمهوری چک مشتمل بر قطعات فولاد و محصولات پتروشیمی ارائه شده است. 

فهرست کالاهای مورد نیاز تجار چک

دفتر کشاورزی