اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی خراسان رضوی در خصوص تأمین و ذخیره سازی سوخت جایگزین

اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در نامه‌ای بر ذخیره سازی سوخت دوم جهت زمستان 1402 توسط واحدهای تولیدی و بنگاه‌های صنعتی استان تاکید و درخواست کرد: با توجه به شرایط ناترازی مصرف و تولید گاز طبیعی و احتمال اعمال محدودیت در مصرف گاز، واحدهای صنعتی در راستای اتخاذ تمهیدات لازم جهت تامین سوخت جایگزین معمول، اقدام کنند. 

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی