فرصتی برای تامین برق مورد نیاز برخی شرکت‌ها با استفاده از دیماند خالی چند شهرک صنعتی در خراسان رضوی

فرصتی برای تامین برق مورد نیاز برخی شرکت‌ها با استفاده از دیماند خالی چند شهرک صنعتی در خراسان رضوی

پیرو پیگیری‌های انجام شده در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی (به دنبال نامه نایب رئیس اول اتاق مشهد به این کمیسیون) و مکاتبه مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان، مقرر است از دیماند خالی شهرک‌های صنعتی توس، ماشین ابزار، چناران، کاویان و خیام برای تامین برق مورد نیاز برخی شرکت‌ها (بر اساس اولویت‌های اعلامی در مکاتبات) استفاده شود. 
اطلاعات بیشتر و متن مکاتبات صورت گرفته را در پیوست‌های زیر بخوانید. 

پیوست یک

پیوست دو 

پیوست سه

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی