اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

اخبار شورای گفتگو

روابط عمومی

راهکارهایی برای  بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی در استان

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: راهکارهایی برای بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی در استان در هفدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، راهکارهای افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان بررسی شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و

روابط عمومی

واکاوی علت پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد: واکاوی علت پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی در شانزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع چگونگی بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی این استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اتاق

روابط عمومی

تسریع و تسهیل در خدمات تامین اجتماعی، در گرو شفاف‌سازی در قوانین و مصادیق آن است

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: تسریع و تسهیل در خدمات تامین اجتماعی، در گرو شفاف‌سازی در قوانین و مصادیق آن است رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: تسریع و تسهیل در خدمات تامین اجتماعی، در گرو شفاف‌سازی در قوانین و مصادیق آن است. بعض

روابط عمومی

چاره‌جویی برای بحران برق و آب در بخش کشاورزی

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: چاره‌جویی برای بحران برق و آب در بخش کشاورزی در هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات بخش آب و کشاورزی استان و چالش‌های تامین برق برای واحدهای کشاورزی بررسی شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنا

روابط عمومی

رئیس اتاق ایران: بحران منابع در ایران، حاصل ضعف در عرصه آینده‌پژوهی است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: بحران منابع در ایران، حاصل ضعف در عرصه آینده‌پژوهی است رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چالش‌های امروز کشور از در حوزه منابع، از فقدان یک نگاه موثر به آینده نشات می‌گیرد. اگر بحران آب یا تامین برق دامنگیر اقتصاد ش

روابط عمومی

درخواست های بیمه ای بخش خصوصی از شورای گفتگو

در چهاردهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: درخواست های بیمه ای بخش خصوصی از شورای گفتگو در چهاردهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی در ادامه طرح این موضوع در جلسات گذشته این شورا بررسی شد. به گز

روابط عمومی

پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح قانون تامین اجتماعی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح قانون تامین اجتماعی در سیزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، پاره ای از مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط

روابط عمومی

تبعات قطعی برق برای واحدهای بخش کشاورزی و نگرانی نسبت به اثرات آن بر بازار

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تشریح شد: تبعات قطعی برق برای واحدهای بخش کشاورزی و نگرانی نسبت به اثرات آن بر بازار در دوازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع قطعی برق واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و نحوه جبران خسارت ناشی از این اتف

روابط عمومی

مشکلات ثبت سیستمی چک صیادی برای واحدهای لبنی و دامداران

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد مشکلات ثبت سیستمی چک صیادی برای واحدهای لبنی و دامداران در یازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات ناشی از ناتوانی ثبت چک در سامانه صیاد برای زنجیره های لبنی استان مطرح و بررسی شد. به گزارش روابط عمومی ا

روابط عمومی

چاره جویی به منظور حل چالش تامین مواد اولیه فولادی برای شرکت‌های صنعتی استان

در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: چاره جویی به منظور حل چالش تامین مواد اولیه فولادی برای شرکت‌های صنعتی استان در نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات بخش صنعت استان در حوزه های تامین مواد اولیه، مالیات، گمرک و حمل و نقل مطرح

روابط عمومی

چاره‌جویی برای چالش‌های بخش کشاورزی در دوران خشکسالی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: چاره‌جویی برای چالش‌های بخش کشاورزی در دوران خشکسالی در هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، وضعیت منابع آبی استان، چالش های ناشی از خشکسالی و راهکارهای موجود برای سازگاری با کم آبی بررسی شد. به گزارش روابط

روابط عمومی

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی و تصمیم‌گیری شد: گشوده شدن گره کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی استان

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی و تصمیم‌گیری شد گشوده شدن گره کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی استان در دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مشکلات و موانع پیش روی بخش های تعاون و صنعت استان مطرح شد و پیشنهاداتی در خصوص اجرای قوانین بخش تعاون و نیز راهکارهای

روابط عمومی

لزوم اصلاح سهمیه شکر و روغن صنایع استان

در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: لزوم اصلاح سهمیه شکر و روغن صنایع استان در هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، سومین بخش از مشکلات و موانع بخش صنعت استان، مطرح و بررسی شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرا

روابط عمومی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: مخالفت‌های زیست محیطی با توسعه واحدهای صنعتی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: مخالفت‌های زیست محیطی با توسعه واحدهای صنعتی در ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موانع بخش صنعت به ویژه در حوزه کمبود زمین برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی اطراف مشهد بررسی و راهکار

روابط عمومی

کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی پیرامون مشهد؛ چالشی برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی پیرامون مشهد؛ چالشی برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی بررسی مشکلات و موانع پیش روی حوزه صنعت خراسان رضوی به منظور پیگیری برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌

روابط عمومی

بررسی موانع اصلی توسعه بخش تعاون و راهکارهای پشتیبانی از آن در راستای تحقق شعار سال

در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفت: بررسی موانع اصلی توسعه بخش تعاون و راهکارهای پشتیبانی از آن در راستای تحقق شعار سال در چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات بیمه ای، مالیاتی و بانکی بخش تعاون به بحث و بررسی گذاشته شد. به گزارش

روابط عمومی

در دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی درخواست شد: تسهیل بازرسی‌ها تامین اجتماعی از روند فعالیت کارشناسان فنی نظام مهندسی کشاورزی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درخواست شد: تسهیل بازرسی‌ها تامین اجتماعی از روند فعالیت کارشناسان فنی نظام مهندسی کشاورزی در سومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع بازرسی تامین اجتماعی از فعالیت مدیران فنی واحدهای دامداری و مرغداری و نیز درخ

روابط عمومی

چالش ظرفیت خالی کارخانجات آرد و موانع پیش روی کسب و کارهای کشاورزی در خراسان رضوی

در نخستین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری مطرح شد: چالش ظرفیت خالی کارخانجات آرد و موانع پیش روی کسب و کارهای کشاورزی در خراسان رضوی نرخ خرید تضمینی گندم، ضعف حمایت دولت از گندم کاران و چند نرخی بودن این محصول از جمله گلایه‌های بخش خصوصی در اولین جلسه شورای گفتگ

روابط عمومی

در دومین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: بررسی دلایل ورود به تراکنش‌های بانکی در محاسبات مالیاتی

در دومین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: بررسی دلایل ورود به تراکنش‌های بانکی در محاسبات مالیاتی در دومین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری، موضوع ماده 281 قانون مالیات های مستقیم و همچنین، ظرفیت حضور نماینده کارفرمایان

روابط عمومی

پشتیبانی‌ و مانع‌زدایی از تولید با تفویض اختیار به مدیران استانی ممکن می شود

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح کرد: پشتیبانی‌ و مانع‌زدایی از تولید با تفویض اختیار به مدیران استانی ممکن می شود رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: متاسفانه مدیران استانی از اختیارات لازم برای تسهیلگری برخوردار نیستند. اگر به دنبال پشتیبا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد