اخبار کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی

روابط عمــومی

در دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکارهای خراسان رضوی مطرح شد: چالش‌های پیش روی فروشندگان عسل و گردوکاران استان

در دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکارهای خراسان رضوی مطرح شد: چالش‌های پیش روی فروشندگان عسل و گردوکاران استان در دومین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی (کمیته بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه)، موانع و مشکلات در حوزه گیاهان دارویی و مشکلات فروش گردوی داخلی و عد

روابط عمــومی

آثار لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات

در دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب‌وکار خراسان رضوی مطرح شد آثار لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات در نشست دبیرخانه بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه (دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار استان خراسان رضوی)، موضوع لغو یا عدم لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید بند (غ ) (م

روابط عمومی

رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی مطرح کرد: ضعف زیرساخت ها، مانع اصلی در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در استان

رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی مطرح کرد: ضعف زیرساخت ها، مانع اصلی در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در استان دوازدهمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی، به بررسی چالش های فعالان صنعت برق با شبکه بانکی کشور و ارائه راهکارهای پیشنهادی، اختصاص دا

روابط عمومی

در یازدهمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی تاکید شد: اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به کاهش بروکراسی و پیچیدگی در پرونده‌های تامین اجتماعی منجر می شود

در یازدهمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی تاکید شد: اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به کاهش بروکراسی و پیچیدگی در پرونده‌های تامین اجتماعی منجر می شود دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی، در یازدهمین جلسه خود بار دیگر موضوع بررسی پیشنهادات اص

روابط عمومی

در دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی صورت گرفت: همفکری گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برای اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور

در دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی صورت گرفت: همفکری گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برای اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور دهمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی به منظور «بررسی پیشنهادات اصلاحی آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور» با حضور

روابط عمومی

کارآمدی طرح آموزش در محیط کار واقعی، در گرو اصلاح رویه‌های موجود و افزودن مشوق‌ها

در نهمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی مطرح شد: کارآمدی طرح آموزش در محیط کار واقعی، در گرو اصلاح رویه‌های موجود و افزودن مشوق‌ها نهمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی با هدف بررسی نقاط ضعف و قوت، آموزش در محیط کار واقعی (استاد -شاگردی ) و راهکارهای چگونگی استفاده

روابط عمومی

ضرورت نظارت بر اجرای ضابطه مند طرح «مهارت آموزی در محیط کار واقعی» در خراسان رضوی

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه توسعه خراسان رضوی تاکید کرد: ضرورت نظارت بر اجرای ضابطه مند طرح «مهارت آموزی در محیط کار واقعی» در خراسان رضوی رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه توسعه خراسان رضوی گفت: اجرای طرح

روابط عمومی

مشکلات بخش خصوصی در اخذ قراردادهای هلوگرام‌دار برای اجاره غرفه در پایانه های بار استان

در کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی بررسی شد: مشکلات بخش خصوصی در اخذ قراردادهای هلوگرام‌دار برای اجاره غرفه در پایانه های بار استان هفتمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی به منظور بررسی مشکلات جمعی از فعالان بخش خصوصی در موضوع هلوگرام قراردادهای اجاره غرفه پایانه های بار جهت اخ

روابط عمومی

چالش‌های بخش خصوصی برای واردات ماشین‌آلات حمل بتن

در پنجمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی بررسی شد: چالش‌های بخش خصوصی برای واردات ماشین‌آلات حمل بتن چالش های پیش روی واردات تجهیزات و ماشین آلات حمل بتن، از جمله مسائل مهمی بود که در پنجمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی مطرح و بررس

روابط عمومی

ضرورت اصلاح تعرفه ها و کاهش مدت زمان اجرای فرآیند صدور پروانه‌های بهداشتی

در چهارمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی پیشنهاداتی برای حل مشکل ثبت سفارش مواد اولیه شرکت های آرایشی و بهداشتی مطرح شد: ضرورت اصلاح تعرفه ها و کاهش مدت زمان اجرای فرآیند صدور پروانه‌های بهداشتی چهارمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی با دست

روابط عمومی

بررسی مشکلات ضمانت نامه ای پیمانکاران با کارفرمایان دولتی

در دومین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی بررسی شد: بررسی مشکلات ضمانت نامه ای پیمانکاران با کارفرمایان دولتی در دومین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی، موضوع ضمانت‌نامه‌های پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق ایران مطرح و مشکلات فعالان این

روابط عمومی

بخش خصوصی و تعاونی با 70 مانع عمده، پیش پای کسب و کار و فعالیت خود مواجه است

رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی: بخش خصوصی و تعاونی با 70 مانع عمده، پیش پای کسب و کار و فعالیت خود مواجه است رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی گفت: تاکنون بیش از 100 مانع در حوزه کسب و کار از سوی تشکل ها و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و تعاونی به د

روابط عمومی

از پیشنهاد معافیت مالیاتی انجمن‌های صنفی کارگری تا افزایش 20درصدی خرید تضمینی انرژی‌های تجدیدپذیر

در نهمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی مطرح شد؛ از پیشنهاد معافیت مالیاتی انجمن‌های صنفی کارگری تا افزایش 20درصدی خرید تضمینی انرژی‌های تجدیدپذیر نهمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی حول دو محور بررسی موضوع توسعه انرژی های تجدیدپذیر

روابط عمومی

رویکرد سختگیرانه نسبت به تعیین حرایم در بخش کشاورزی، به مانعی برای سرمایه گذاری بدل شده است

در کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی مطرح شد: رویکرد سختگیرانه نسبت به تعیین حرایم در بخش کشاورزی، به مانعی برای سرمایه گذاری بدل شده است رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی گفت: قریب به 60درصد اراضی زراعی و مسکونی و چاه‌ها در روستاهای استان فاقد سند هستند و همین مسئله هر اق

روابط عمومی

چاره‌اندیشی برای ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات خراسان رضوی

در دبیرخانه کمیته بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی توسعه بررسی شد: چاره‌اندیشی برای ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات خراسان رضوی در هفتمین جلسه دبیرخانه کمیته بند(ب) ماده 12 قانون احکام دائمی خراسان رضوی، موانع و مشکلات موجود برای فعالان اقتصادی در بخش گمرکات به بحث و بررسی گذاشته شد و نظرات

روابط عمومی

بررسی چالش ها و موانع مقررات ملی ساختمان برای مهندسان ناظر

در دبیرخانه استانی کمیته بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه انجام گرفت: بررسی چالش ها و موانع مقررات ملی ساختمان برای مهندسان ناظر ششمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه به منظور بررسی قوانین و مقررات مخل فضای کسب و کار و با محوریت رسیدگی به مقررات ملی ساختمان

روابط عمومی

بی‌توجهی به نظرات بخش  خصوصی ، بخش دولتی را ناگزیر از بازنگری در تصمیماتش می‌کند

رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند(ب) ماده12 قانون احکام دائمی توسعه عنوان کرد: بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی ، بخش دولتی را ناگزیر از بازنگری در تصمیماتش می‌کند رئیس دبیرخانه کمیته بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه خراسان رضوی گفت: ابلاغ هر گونه بخشنامه و، رویه ای در حوزه اقتصادی تاثیر

روابط عمومی

چالش معادن در حوزه تامین وثایق بانکی و دغدغه تامین مالی فعالان این بخش

در دبیرخانه بند (ب) ماده 12 احکام دائمی خراسان رضوی مطرح شد چالش معادن در حوزه تامین وثایق بانکی و دغدغه تامین مالی فعالان این بخش در چهارمین جلسه دبیرخانه استانی بند(ب) ماده 12 قانون احکام دائمی، قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه صنعت و معدن به بحث گذاشته شد و فعالان این بخش از چالش های خود در

روابط عمومی

ضرورت بازنگری در آیین نامه صدور مجوز برای واحدهای اقامتی

رئیس کمیته استانی بند(ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه تاکید کرد: ضرورت بازنگری در آیین نامه صدور مجوز برای واحدهای اقامتی رئیس دبیرخانه کمیته بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه گفت: سختگیری هایی که در آیین نامه صدور مجوز برای مراکز اقامتی اعمال شده و بی رغبتی برای سرمایه گذاران رقم می زند

روابط عمومی

کسب و کارهای گردشگری و موانع مالیاتی و بیمه‌ای

در کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه بررسی شد: کسب و کارهای گردشگری و موانع مالیاتی و بیمه‌ای کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه، به منظور بررسی ابعاد عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار در حوزه گردشگری، با حضور جمعی از صاحبنظران و نمایندگان تشکل های ذی&zwn

1 2 3

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی